Härmed intygas att undertecknad blir medlem i schackklubben ”Schackskolan.nu” som tillhör Stockholms Schackförbund. Medlemsavgiften är gratis men måste förnyas en gång per år.